Тема 8: Нектар - Blog - Macedonian Honey

Go to content

Main menu:

Тема 8: Нектар

Published by Огњен Фиданоски in 12. Пчеларство лекции · 19/5/2020 12:46:00 · Download 9.-------.m4a
Нектарот покрај шеќер содржи и минерални соли, киселини, витамини, ферменти, декстрини, ароматични и други работи. Исто така содржи и квасци (спори на гливици) кои во него стасуваат преку воздухот.

Пчелите никогаш не дозволуваат нектарот да се расипе под дејството на квасците кои почнуваат да го зовриваат. Тоа го постигнуваат со згуснување на нектарот до степен кога квасците не можат да се развиваат.

При една проба, пчелите се прихрануваат со 50%, 60% и 70% сируп. После еден ден во сите заедници концентрацијата на сируп достигнала 71-72% без разлика на првобитната концентрација.No comments

Back to content | Back to main menu