Тема 3-3: Однесување на пчели “собирачки” - Blog - Macedonian Honey

Go to content

Main menu:

Тема 3-3: Однесување на пчели “собирачки”

Published by Огњен Фиданоски in 12. Пчеларство лекции · 18/5/2020 12:48:00 · Download 3-3.------------------------------.m4a
Досега ги разгледувавме должностите на пчелите во нивните 2-3 недели кога се куќни пчели. Животот на пчелите во лето се движи од 30-35 дена од времето на излегување од ќелијата, до смртта. Пчелата собирачка внесува во кошницата нектар, полен, прополис и вода.
Прополисот се внесува како поленот со задните нозе, но се разликуваод поленот по неговиот сјаен изглед. Околу 2% од пчелите собирачки се извидници. Тие летаат наоколу и бараат извор на  нектар.No comments

Back to content | Back to main menu