Тема 7-1: Согледување за пашата и исхраната - Blog - Macedonian Honey

Go to content

Main menu:

Тема 7-1: Согледување за пашата и исхраната

Published by Огњен Фиданоски in 12. Пчеларство лекции · 19/5/2020 12:45:00 · Download 8-1.----------------------------------.m4a
Пашата во ридско планинските предели завршува до 15ти јули а некогаш и порано. Медот се вади од кошницата од 20-25 јули и потоа се почнува со прихрана на семејствата за зимата. Прихраната треба да се изврши до 25 август и да се направи контрола од 5-15 септември. 
Вo планиските предели прихраната треба да се движи од 4-12кг шеќер. За профилактика (замена на медликата) се даваат  4-6 кг шеќер, а за поголемо надополнување на залихите 10-12 кг шеќер.No comments

Back to content | Back to main menu