12. Пчеларство лекции - Blog - Macedonian Honey

Go to content

Main menu:

Тема 12: Како пчелите прават восок

Published by Огњен Фиданоски in 12. Пчеларство лекции · 19/5/2020 14:19:00 · Download 14.--------------------------.m4a
Од околу 10.000 во зима до 50.000 во лето. Во лето може да има од 200-1000 трутови. Саќето е направено од восок. 
Тој се лачи од пчелите од 8 мали восочни жлезди, кои се наоѓаат на долната странаод абдоменот. Кога е потребен восок, пчелите ќе се “најадат” со мед и веројатно нешто полен и така висејќи во грозд ќе ја одржуваат температурата која се продуцира од метаболизмот на медот во мускулите. Зголемената температура и количеството на мед, допринесува восочните жлезди да почнат да лачат восок. Восокот се собира во 8 џебови под жлездите каде се случува хемиска реакција која го стврднува. Резултатот е 8 мали пити од восок. Потоа овие пити се отстрануваат со последниот пар на нозе и се носат во устата каде се преработуваат за да се направи саќе или се додаваат на други пчели.

Возрасните пчели ќе го пополнат целиот простор на саќето, кој се користи собирајќи се погусто во плодишниот дел, а поретко во медишниот дел. Тие потоа извршуваат разни задачии во исто време генерирааттоплина до потребното ниво.Тоа е околу 17C кога нема легло и околу 34C кога има легло во кошницата.Тема 11: Хемиски состав на медот

Published by Огњен Фиданоски in 12. Пчеларство лекции · 19/5/2020 12:59:00 · Download 12.------------------------.m4a

Тема 10: Полен

Published by Огњен Фиданоски in 12. Пчеларство лекции · 19/5/2020 12:49:00 · Download 11.------.m4a

Тема 9: Додавање на кисела реакција

Published by Огњен Фиданоски in 12. Пчеларство лекции · 19/5/2020 12:47:00 · Download 10.----------------------------.m4a

Тема 8: Нектар

Published by Огњен Фиданоски in 12. Пчеларство лекции · 19/5/2020 12:46:00 · Download 9.-------.m4a

Тема 7-1: Согледување за пашата и исхраната

Published by Огњен Фиданоски in 12. Пчеларство лекции · 19/5/2020 12:45:00 · Download 8-1.----------------------------------.m4a

Тема 7: Глад

Published by Огњен Фиданоски in 12. Пчеларство лекции · 19/5/2020 11:36:00 · Download 8.-----.m4a

Тема 6: Непријатели на пчелата

Published by Огњен Фиданоски in 12. Пчеларство лекции · 19/5/2020 11:22:00 · Download 6.-----------------------.m4a

Тема 5-12: Вароза

Published by Огњен Фиданоски in 12. Пчеларство лекции · 19/5/2020 11:16:00 · Download 5-10.4-------.m4a

Тема 5-11: Камено легло

Published by Огњен Фиданоски in 12. Пчеларство лекции · 19/5/2020 11:12:00 · Download 5-10.3-------------.m4a

Тема 5-10: Варовно легло

Published by Огњен Фиданоски in 12. Пчеларство лекции · 19/5/2020 11:10:00 · Download 5-10.2--------------.m4a

Тема 5-9: Мешинасто легло

Published by Огњен Фиданоски in 12. Пчеларство лекции · 19/5/2020 11:03:00 · Download 5-10.1----------------.m4a
Older posts
Back to content | Back to main menu