bees; - Blog - Macedonian Honey

Go to content

Main menu:

Macedonian Honey е национален добитник на престижната Energy Globe Award

Published by Macedonian Honey in 11. Environment · 18/11/2022 08:01:00
Tags: EnergyGlobeAward;sustainability;bees;award;награда
Macedoniаn Honey е добитник на наградата Energy Globe Award. Наградата беше врачена на 15-11-2022 со пригодна свеченост во канцелариите на Австриската трговска комора во Скопје. Наградата ја додели Јuta Walter трговско аташе на Австрија, задолжена за Србија, Македонија и Црна Гора.

Energy Globe Award – светската награда за одржливост – е најпознатата еколошка награда на денешницата ширум светот.

Во конкуренција од 2500 проекти од 180 земји Macedonian Honey ја доби престижната светска награда за проектот “Со пчеларство против климатските промени” .
Целта на нашиот проект е да создадеме иновативни алатки, активности и опрема за пчеларството за 21 век. Да се вклучат ИТ иновации, апликации и платформи за поддршка на опрашувањето, биодиверзитетот и благосостојбата на планетата. Драстично да се намалат директните трошоци на пчеларството, имплементација на нови пчеларски одржливи практики и создавање дополнителни услуги со користење на дигитални технологии.

Нашите успеси и признанија на досегашниот пат се следниве:
•  Победници во категоријата “клима” на StartUp Europe Award.
•  Дизајн на нови кошници (Elle-Hive™), иновативни одржливи пчеларски практики - наградени во ЕУ.
•  Креатори на првата македонска бесплатна школа за учење на далечина, со над 40 часови приспособени за лица со оштетен вид.
•  Соработка со општествено одговорни компании и амбасади за зачувување на пчелите.
•  Oсновачи на македонската платформа beenet.mk која продава и промовира пчеларски производи од сите региони.
•  Проект со Кралската фондација во Обединетото Кралство - FRSA (Fellow of the Royal Society of Arts) со цел ширење на виталното значење на пчелите за човечкиот живот, особено во услови на глобална климатска криза.
It's not just humans..

Published by Macedonian Honey in 11. Environment · 28/6/2018 12:47:00
Tags: InternationalBeeStation;bees;environment;climate;ApisMellifera;Macedonica;honeybees;Apis;Spain;offnet;Slovakia

Spider Cave

Published by Macedonian Honey in 11. Environment · 5/6/2018 12:38:00
Tags: InternationalBeeStation;bees;environment;climate;ApisMellifera;Macedonica;honeybees;Apis;Spain;CuevasdelaArana;SpiderCaves

Bees monitor air-pollution

Published by Macedonian Honey in 11. Environment · 23/5/2018 12:19:00
Tags: InternationalBeeStation;bees;environment;climate;predator;spider;wasp;beeeater;InternationalBeeStation

World Bee Day

Published by Macedonian Honey in 11. Environment · 20/5/2018 15:15:00
Tags: InternationalBeeStation;bees;environment;climate;biodiversity;WorldBeeDay;FAO;UN;

A Road To Honey

Published by Macedonian Honey in 11. Environment · 16/5/2018 14:52:00
Tags: InternationalBeeStation;bees;environment;climate;predator;spider;wasp;beeeater;InternationalBeeStation

Bee's Kingdom - Apis Mellifera

Published by Macedonian Honey in 11. Environment · 8/5/2018 14:36:00
Tags: InternationalBeeStation;bees;environment;climate;ApisMellifera;Macedonica;honeybees;Apis

7 Golden Rules when approaching IBS

Published by Macedonian Honey in 11. Environment · 30/4/2018 15:12:00
Tags: InternationalBeeStation;bees;environment;climate;rules;bananas

It's a Earth Day Let save bees together

Published by Macedonian Honey in 11. Environment · 22/4/2018 12:07:00
Tags: environment;biodiversity;InternationalBeeStation;bees;climate
Back to content | Back to main menu